vi kan – vi VIL

Vårslepp 2018

Info før turneringa

Vi held på tradisjonen med å ha ei turnering tidleg i sesongen. Vårslepp har vore arrangert tre gongar tidlegare og vil også i år gå i starten av mai, altså laurdag 5. mai. I år blir det nokre forandringar. Klubbane i fylket ynskjer ein tour for området og i år kallar vi den for Sunnmørstour (sjå meir info på eiga side). Vårslepp blir den 2. turneringa i denne touren.

Klasser:

 • Open
 • Dame
 • Rekreasjon/nybegynnar (PDGA < 850)

Konkurranseform: 2 x 15 hol. Topp 4 i Open har i tillegg ein liten finale.

Pris: 100 kr per spelar.

Påmelding: DiscGolfMetrix

Vi køyrer to betalingsvariantar:

 • Vipps til 92 88 97 79
 • Konto: 3910.57.93565

Påmeldingsfrist: Betalt innan torsdag 3. mai kl.23:59.

Premiering: Premiar i alle klasser, ctp og diverse uttrekk.

Overnatting: Deltakarar får 10 % på overnatting ved Jemtegård Feriesenter. Sjekk www.jemtegaard.no for meir informasjon. Eventuell booking må skje direkte med Jemtegård Feriesenter.

Tidsskjema:

 • 10.15-10.30: Registrering og evt. betaling
 • 10.30-10.45: Inndeling i grupper
 • 11.00-12.30: Runde 1
 • 12.30-13.30: Matpause
 • 13.30-15.00: Runde 2
 • 15.15-15.45: Finale
 • 16.00: Premieutdeling og avslutning

Alle tider er ca. tider og små endringar kan skje.

Banen: Vi spelar hol 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18. Altså 18-holsbanen unntatt 6, 10 og 11. Kart finn du her. NB! Det er endringar på nokre hol.

 1. Marka ved korg 9, 12 og 13 har OB-linjer for å skilje banene. Alle OB-linjer fortset i det uendelege, viss ikkje andre OB-linjer tar over.
 2. Utkast 14 er lengre bak, i retning kvisthaug. Holet blir då på ca 115 m (par 4). I tillegg er det OB i bekken som går på høgre side ned til rett bak korga, slik som på Jemtegård Open 2017.

Diverse:

 • Turneringa er ikkje pdga-sanksjonert.
 • Vi har kiosk med drikke, sjokolade, is m.m.
 • Du kan få kjøpe dusjpolettar i kiosken.

Kontakt: TD Richard Moen på mobiltlf. 92 88 97 79 eller richard.moen@mibox.no.

HUGS! OPEN KIOSK MED SAL AV ENKEL MAT OG DRIKKE.