vi kan – vi VIL

Fotballsesongen 2019

 

Fotballsesongen 2019 stiller Valldal IL med 8 lag, 4 gutelag og 4 jentelag. Eit av gutelaga er Seniorlaget. Det stiller i år som 11ar lag og kjem til å spele kampane oppe på stadion.

Mesteparten av aktivitetane føregår på kunstgrasbana, men grasbana (stadion) kan også brukast. Kampar som er terminfesta av Sunnmøre Fotballkrets, blir prioritert først. Treningar kan difor bli flytta opp til grasbana.

Last ned appen MinFotball frå Google Play eller App Store for å få oppdatert kampoppsett for dei laga du vil. Appen er gratis og du vel sjølv kva lag du vil følgje. Her kan du få kampoppstart, kampendringar, resultat, kart etc. Du kan også synkronisere kampane rett inn i kalenderen din.

Vi håpar elles at alle kan hjelpe til og:

 • møte opp og støtte aktivitetane våre
 • kaste søppel i søppelbøtter
 • rydde ballar, kjeglar, vestar etc på rett plass
 • er hyggjelege med kvarandre
 • snakkar positivt om/med trenarar, spelarar, dommarar…
 • hjelper til ved behov
 • er gode førebilete for våre barn og ungdom

Kampvert

Kampverter er det viktigste enkelttiltaket for Fair play og oppfølging på arenaen.

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampverter et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play og sørge for at kamplederen (dommer) får tilstrekkelig med støtte.

Kampverter i barne- og ungdomsfotballen

Kampverten har gjerne på en egen kampvertvest og har med seg foreldrevettkort. Nedenfor er det listet opp oppgaver som kampverten kan inneha.

Før kampen:

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
 • Ønske begge lag og dommer(e) velkommen.
 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
 • Minne hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.
 • Minne trenere og dommer om å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
 • Prate med dommer i pausen.
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken. Vise til foreldrevettregler og klubbens verdier.
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg minst en meter unna sidelinjen.
 • Påse at «foreldrefri sone» fungerer – lagene på den ene siden – foreldrene på den andre. Der dette ikke lar seg gjøre, etablere «foreldrefri sone» 5 meter ut fra hver «lagleder/trener-benk». Sonen kan eventuelt markeres med kjegler.
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.
 • Dersom det finnes kort med foreldrevettregler – del disse ut til de som måtte trenge en påminnelse

Etter kampen

 • Minne trenere og dommer på å organisere Fair play-hilsen, samt Handshake for Peace.
 • Takker begge lag og dommer
 • Ta initiativ til rydding rundt banen etter kampslutt

Hvordan organisere i klubben/laget:

 • Klubben eller laget setter opp en plan for hvem som skal være kampvert i hvilke(n) hjemmekamp gjennom sesongen.
 • Personen ifører seg kampvertvest. Vester lagres på et sted hvor de er lett tilgjengelige.
 • Det er å anbefale å rullere på oppgaven – dette er en oppgave flere kan bidra til- og vokse på!
 • Det er ikke til å legge skjul på at man må opptre utadvendt i rollen

Kampverter i seniorfotballen

Kampverten må:

 • Før kampen gjennomføre et kampforberedende møte mellom dommer, lagets trenere og kapteiner.
 • Være synlig, ha på seg kampvertvest og bidra til at kampen gjennomføres med en god ramme.

Ellers bør kampverten:

 • Før kampen:
  • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
  • Ønske begge lag og dommer(e) velkommen.
  • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
  • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
  • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113
 • Under kampen
  • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer(e) er innen rimelighetens grenser.
  • Prate med dommer(e) i pausen.
  • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
  • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
  • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer(e).
 • Etter kampen
  • Bistå i å organisere Fair play-hilsen
  • Takker begge lag og dommer(e).
  • Lede dommere til dommergarderoben, i tilfelle det er ønskelig.
  • Rydde rundt banen etter kampslutt