vi kan – vi VIL

Fjelltrimmen 2013

Fjelltrimmen

Trimgruppa har sett opp premieliste for fjelltrimmen 2013:

Barn :           Even Løvås Greger 57 poeng  vinnar av gåvekort på kr 500,-
Voksne:        Jörg Barthel 215 poeng vinnar av gåvekort på kr 500,-
Trekking av gåvekort kr 250,-: 
Astrid Ringseth Vikene, Jorunn Hoel, Lars Kr Feste og Gerd Myren Hoel
14 barn har vore på minst 6 turar. Desse kan hente premie på Spar H.L. Muri

Fjelltrimmen 2013

Fjelltrimmen er avslutta. Siste frist for registrering på postane var 30. september. Dei som enno ikkje har levert registeringskorta har sjansen ut oktober. Altså lever snarast og seinast 1. november til medlemmar i trimgruppa eller send til  Valldal IL, postboks 74, 6211 Valldal.

2013 146

Fjelltrim

Trimgruppa har i vår valt ut 16 fine turmål i nærområdet. Turmåla gjev 1,2, 3 eller 5 poeng utifrå tidsbruk og vanskegrad og er både for born og vaksne.  På kvart mål/trimpost er det ein kode og ei bok. Koden skal skrivast på trimkort som kan kjøpast på Spar H L Muri og Rimi. Pris kr 100 for vaksne og kr 50 for born. Samlar ein minst 6 ulike postar innan 1. oktober kan trimkort leverast inn og ein er med i trekning om ulike premiar. I tillegg vert det premiering av dei som samlar flest poeng – vokse og barn

 Vekas tur

Dette er eit tilbod om turar i ulike områder i Norddal kommune i løpet av sommaren. Turane vert administrert av –Logo God Helse. Turar sommaren 2013:

 

            Dato                           turmål                                                           turleiar

  1. Torsdag      30.mai         Kilstiberget                                                    Eidsdal IL
  2. Torsdag      13. juni         Vikasetra                                                       Mette Marie Døving
  3. Torsdag      20. juni         Kulturvandring til      Storvik på Kaldhussetra Turid Aspehjell
  4. Torsdag      27. juni         Lilleåsskagen og Storåsskagen                     Norddal IL
  5. Torsdag      4. juli            Hoel-Rem      gamlevegen Kyrfonna  kulturvandring                                               Astor Furseth
  6. Torsdag      11. juli          Blåhornet/Kilstisetra                                      Eidsdal IL
  7. Torsdag      8. august       Trollkyrkjebot n                                             Valldal IL
  8. Torsdag      15. august     Daurmålsfjellet frå      Rellingsetra                     Norddal IL
  9. Torsdag      22. august     Bispevatnet –      kulturvandring                        Astor Furseth

For detaljar sjå Norddal kommune si heimeside

Jordmormarsjen

Jordmormasjen vert i år gjennomført laurdag 10. august. Start frå Eidsdal, Prestegarden i Dalsbygda, Herdalsosen eller Sødalsvika og innkomst i Muldal. Valldal IL er saman med fleire andre lag og organisasjonar medarranggør.  Sjå også www.jordmormarsjen.no