vi kan – vi VIL

2013

Årsmøte Valldal IL

Årsmøte vart halde på klubbhuset 27. februar kl 19.30. Som vanleg var frammøtet dårleg, berre 13 medlmemmer var tilstades. På saklista stod «ordinære» årsmøtesaker som det gjekk gjekk greitt å kome gjennom i løpet av 2 1/2 time. Rekneskap vart ikkje teke til behandling då det hadde vorte forseinka, slik at det ikkje var revidert. Det vart heller ikkje valgt ny valnemnd til neste årsmøte. Dette vert teke opp i fortsettande årsmøte tysdag 19. mars 2013 kl 19.30 på klubbhuset.

Årsmelding 2012
 
 
Rekneskap Fotball 2012
Rekneskap Friidrett 2012
Rekneskap Langrenn 2012
Rekneskap Trim 2012
Rekneskap Hovedstyret 2012
Rekneskap VIL 2012
Balanse 2012
 
Arbeidsplan 2013

Budsjett 2013

Referat årsmøte 2013

Styret 2013
Leiar: Einar Hoel
Nestleiar: Anders Rem
Styremedl: Yvonne Dale
Styremedl: Karianne Vestre Døving
Styremedl: Trond Håvoll
Fotballgruppa: Ellisiv Valdal Jarvik
Friidrettsgruppa: Magne Eivind Glomnes
Langrennsgruppa: Kristi Linge Stakkestad
Trimgruppa: Nelly Ytterli
 
1. vara: Inge Sunde
2. vara: Torkjell Bjørstad

Årsmøter 2013 vert gjennomført etter følgjande plan

Måndag 11. februar Fotball
Tysdag 12. februar Friidrett
Onsdag 13. februar Trim NB!!
Måndag 18. februar Langrenn NB!!
Onsdag 27. februar Valldal IL
 
Alle møter kl 19.30 på Klubbhuset
Saklister vert kunngjort seinare.

Saker til handsaming må meldast til styret i Valldal IL v/leiar innan tysdag 19. februar