vi kan – vi VIL

Fjelltrimmen 2015

Fjelltrimmen 2015

Årets fjelltrim startar opp 1. mai. I alt 16 turmål med ulik vanskegrad er fordelt utover frå Vardefjellet og oppover dalen via Heggurdalstølen i Fjørå til Kulehytta på Langfjellet. Registreringskort kan kjøpast på Spar eller hos Kjersti Magnussen. Nokre av turmåla er også StikkUt turar, sjå  StikkUt