vi kan – vi VIL

2016

Ekstraordinært årsmøte

Det var ekstraordinært årsmøte på klubbhuset Torsdag 27.10.16 kl 20.00. I alt 10 representantar var til stades. Det var ei sak til behandling; omlegging av lysløypa ved Valldal stadion. Bakgrunnen for dette er ein årelang konflikt med ein grunneigar(hytteeigar) om rett til å gå over eigedommen til vedkomande etter at den vart omgjort til eigedomstomt i 2009.

Sjå saksomtale her: sak-omlegging-lysloype

kart-utviding-lysloype-valldal-il-l209931

protokoll-ekstraordinaert-arsmote-24-10-16

Årsmøte Valldal IL

Årsmøtet vart gjennomført på Klubbhuset 2. mars kl 19.00. Frammøte kunne vore mykje betre, men det verkar som det vanskeleg å samle medlemmar til årsmøte. Møtet vart greitt gjennomført på vel 3 timar. Årmelding og rekneskap vitnar om  stor aktivitet, spesielt i gruppene.

Andre saker som vart handsama:

 •  uendra medlemskontigent i 2017  Idrettsforbundet sitt elektroniske medlemsregister vert teke i bruk
 • reviderte lover i samsvar med norm frå Norges Idrettsforbund vedteke
 • justert organisasjonsplan i samsvar med reviderte lover
 • løyving til nytt bygg for idrett og kultur, kr 135.000, med fullmakt for styret til ytterlegare løyving
 • mellombels lånefinansiering av Idavollen til tilskot og mva-kompensasjon er  fullt utbetalt

Viser elles til dokument frå årsmøtet –

Årsmelding 2015

Rekneskap VIL 2015  Rekneskap hovedstyret 2015  Rekneskap fotball 2015  Rekneskap friidrett 2015  Rekneskap trim 2015  Rekneskap ski 2015  Balanse 2015  Revisjonsmelding 2015

Budsjett VIL 2016 Budsjett hovedstyret 2016  Budsjett fotball 2016  Budsjett friidrett 2016  Budsjett ski 2016  Budsjett trim 2016

Protokoll underskriven

 

Val ga følgjande resultat:

 • Leiar: Einar Hoel                                             2016
 • Nestleiar: Anders Rem                                 2016-17
 • Styremedlem: Trond Håvoll                        2015-16
 • Styremedlem:  Liv Marit Indreeide           2016
 • Styremedlem: Monica Nystøl Henden       2016-17
 • Leiar-friidrett: Magne Eivind Glomnes   2016
 • Leiar-fotball: Torkjell Døving                    2016
 • Leiar-langrenn: Jan Ole Fuglem               2016
 • Leiar-trim: Kjersti Magnussen                  2016
 • 1. varamedlem: Kristin Sandnes               2016
 • 2. varamedlem: Anita Wolsdal Hjelme      2016
 • Revisor:  Finn Audun Waldal                      2016
 • Revisor: Olav Løvoll                                     2016
 • Utsending til årsmøtet i Norddal Idrettsråd , Einar Hoel og Liv Marit Indreeide

Årsmøte Valldal IL

Onsdag 2. mars kl 19.00 på Klubbhuset

Årsmøte 2016 sakliste